25 Ekim 2015 Pazar

ölüm sanat mekân sempozyumu çerçevesinde bir yerleştirme: PİNA'NIN ÂLEMLERİ


spheres of pina 'nın alemleri
an installation inspired by the grave and the works of pina bausch 'un mezarı ve yapıtlarından esinlenen bir yerleştirme

2-6 kasım/november 2015
09:00-18:30 saatleri arasında / between 9am-6.30pm
mimar sinan holü/hall
mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi/fine arts university
fındıklı yerleşkesi/campus
istanbul