30 Haziran 2015 Salıaramızdan ani ayrılışının altıncı yıldönümünde pina bausch'un yapıtlarıyla "nefes" almaya devam ediyoruz; 
onu sevgi ve özlemle anıyorum..