1 Kasım 2012 Perşembe

Ölüm Sanat ve Mekân III. Sempozyumu


içeriği itibariyle şehrimizdeki en sıradışı etkinliklerden biri "ölüm sanat mekan sempozyumu" olsa gerek. üçüncüsü gerçekleşecek sempozyum her yıl olduğu gibi, kökeni pagan inanışların ölüler festivallerine dayanan halloween dönemine denk getirildi.

sempozyumun düzenleyicisi gevher gökçe acar'ın "deniz yolaç ve kaybettiğimiz bütün diğer öğrencilerimizin aziz hatıralarına" adadığı sempozyumun sunuş yazısı ve programı aşağıda:

Ölüm bilinci şüphesiz tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanoğlunu tetikleyen etkenlerin başında gelmiştir. Zygmunt Bauman kültürü “insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı-anımsatıcı teknik bir aygıt” olarak tanımlarken, kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar. Ölü gömme ritüelleri, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarihöncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin önkoşulu olarak kabul edilir. Ölüm kavramı, insanı hayatın geçiciliği karşısında kalıcı bir şeyler yaratma konusunda uyarmış ve sanat yapıtının doğuşuna zemin hazırlayarak başta plastik sanatlar, edebiyat ve müzik gibi alanlarda olmak üzere sanat yaratımının bütün dallarında estetik yönden en etkileyici yapıtların oluşmasına aracı olmuştur. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde, ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da, gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur. “Ölüm Sanat ve Mekân III Sempozyumu'nun amacı, ölüm kavramının gerek birey ve toplumun yaşamındaki, gerekse sanat yaratımındaki yeri ve önemini felsefe, toplum bilimleri ve çeşitli sanat dalları üzerinden irdeleyerek bir kez daha vurgulamak. 

5 KASIM 2012 PAZARTESİ
Video Konferans Salonu - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
11:00- 11:15 Açılış
11:15-11:45 Levent Şentürk Demirbaş Dolabından Dönme Dolaba: İktidar, Bellek ve Ölüm Katmanları Arasında 
11:45-12:15 Nurullah Ulutaş Felsefî Bir Gerekçeyle Ölümü Estetize Etme Sanatı: Roman ve İntihar 
12:15-12:45 Fatih Danacı Korku Sinemasında Yeniden Dirilme Konsepti 
12:45-13:00 Tartışma
13:00-14:00 Öğle arası
14:00-14:30 Gevher Gökçe Acar Orta Asya'dan İstanbul'a Şamanizm'den İslâm'a Türklerde Ölümün Değişen ve Değişmeyen Yüzü 
14:30-15:15 Belgesel Film Gösterimi: Tibet’in Ölüler Kitabı 

6 KASIM 2012 SALI
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü 
11:00-11.30 Barış Özgen Şensoy Freud’da Ölüm ve Sanat: İmkânlar, Sınırlar ve Metodoloji 
11:30-12:00 Erdem Ceylan Toten-Bau-haus: Bauhaus’ta Ölüm 
12:00-12:30 Mehmet Kerem Özel Şehitlik Tasarımında İnsani Boyut: Muammer Onat'ın Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği 
12:30-13:00 Zeynep Sayın Çin’den Bizans’a Ölüm 
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15 Öğle arası
14:15-14:45 Melih Başaran Maurice Blanchot’nun Yaşam-Ölümöyküsel (Bio-thanatographique) Metni: Ölüm Anım 
14:45-15:15 Ahmet Erözenci Edebiyatta Ölüm-Bir Kişisel Yaklaşım 
15:15-15:45 Buket Akgün Karanlık Ana Tanrıça’nın Soyundan Gelmek: Edebiyat ve Sanatta Cadılar ve Ölüm 
15:45-16:00 Tartışma
 16:00-16:15 Kahve arası
16:15-16:45 Film Gösterimi: Annabel Lee Animatör George Higham Kostnice [Kemiklik] Yönetmen Jan Švankmajer

7 KASIM 2012 ÇARŞAMBA
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
10:30-11:00 Tuna Erdem Sinema ve Televizyon Dizilerinde Nekrofili 
11:00-11:30 Ercan Kesal “Bir Zamanlar Anadolu’da” Filminin Senaryo Yazım Sürecinde “Ölüm” Üzerine Okumalar 
11:30-12:00 Can Denizci Franz Schubert’in ‘Kış Yolculuğu’ Şarkı Dizisinde Simgesel Ev Olgusu: Yolculuk ve Ölüm Eğretilemeleri 
12:00-12-15 Tartışma
12:15-13:30 Öğle arası
13:30-14:00 Haluk Çetinkaya Antik Dünyada Ölüm Algısı ve Sanattaki Yansıması 
14:00-14:30 Filiz Özer Ata Kültünün Antik Roma Sanatına Etkisi 
14:30-15:00 Eva Aleksandru Şarlak Şişli Hristiyan Mezarlıklarında Üslup Çeşitliliği 
15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Kahve arası
15:30-16:00 Yusuf Benli Ozanların Dilinden: Halk Şiirinde Ölüm 
16:00-17:00 Ağıt icraları: Yusuf Benli, Kumru Dilber, Makbule Oral

İletişim: Gevher Gökçe Acar 0212 252 16 00/277 gevher.g@hotmail.com olumsanatmekan@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder