15 Haziran 2013 Cumartesi

Asi Şehirler'den.. [2]

“… Fannie Mae’nin (Federal National Mortgage Association/Federal Ulusal İpotekli Konut Kredisi Birliği) başı çektiği konut lobisi, giderek büyüyen, özerk bir refah, nüfuz ve güç merkezi halini almış, Meclis’ten denetleme kurullarına, hatta faaliyetlerinin çok düşük risk taşıdığını ispatlamak için sayfalar dolusu araştırma yayımlayan muteber aakdemisyen iktisatçılara (Joseph Stiglitz gibi) varana dek herkesi manipüle etmeye kadir hale gelmişti…”

“… sorun ortak alanda değil, onu çeşitli ölçeklerde üreten ve kullananlar ile şahsi çıkarları için ona el koyanlar arasındaki ilişkidedir. Kentsel siyasette karşılaşılan yolsuzlukların çoğu, kamu yatırımlarının, ortak alan gibi görünen ama aslında imtiyazlı mal sahipleri için özel aktif değerlerinde artışı destekleyen alanlara tahsis edilmesiyle ilişkilidir…”

“… Varlıklı sınıfların, tek tek kişiler olarak değilse de idareleri altındaki kıymetler açısından bakıldığında, en savunmasız oldukları yer şehirlerdir. Bu nedenledir ki kapitalist devlet, gelecek yıllarda sınıf mücadelesinin ön cephesini oluşturacak olan askeri özellikte kent mücadeleleri için teçhizatlanmaktadır…”

“Yitirilmiş olduğu düşünülen kentsel müştereklerin son dönemde yeniden vurgulanır olması, yakın zamanda deneyimlenen özelleştirme, ortak alanların kamuya kapatılışı, mekansal denetim ve polis gözetiminin derin etkilerine delalet eder. Son dönemde belirginleşen bir gözetim dalgası, genel olarak kentsel yaşamı, özelde de capitalist sınıf çıkarlarının etkisi (hatta hakimiyeti) altındaki kentsel süreçlerin içinden yeni toplumsal ilişki biçimleri (yeni bir tür ortak alan) meydana getirme potansiyelini hedef almıştır…”

“… İngiltere’nin halihazırdaki başbakanının “vahşi” dürtüleri, bir yandan ahlaki pusulanın şaştığından, adabımuaşeretin yerle bir olduğundan, başıboş gençler arasında aile değerleri ve disiplinin maalesef erozyona uğradığından dem vururken, diğer yandan tazyikli su püskürten tankları, biber gazı taburunu ve plastik mermileri devreye sokacak gibi görünüyor…”

“… Nihayet bütün devletlerin talep ettiği şiddet tekelini, halkı kamusal alan addedilen yerin olabildiğince dışında tutmak ve emirlerine uymayan kim varsa taciz etmek, gözaltına almak ve icabında suçlu ilan ederek hapse atmak için kullanır. Baskıcı hoşgörü hususunda üzerine yoktur; ifade özgürlüğü aldatmacasını devam ettirir, yeter ki söz konusu ifade, kendi yürütmekte olduğu projenin ve ona zemin hazırlayan baskı aygıtının doğasını ifşa etme cüretini göstermesin…”

“… Wall Street’I İşgal Et hareketinin şehirden şehre yayılan taktikleri, şehrin merkezinde iktidarın ağırlığının yoğun olarak hissedildiği bir kamusal mekanı, park veya meydanı alıp bu mekana insan bedenlerini yerleştirerek kamusal alanı siyasi bir müşterek alana çevirmek – bu iktidarın ne yaptığına ve onun erişimine karşı koymanın en iyi yolu hakkında açık bir tartışma mekanına…”

- David Harvey
(çeviri: Ayşe Deniz Temiz)
Metis Yayınları, Mart 2013Hiç yorum yok:

Yorum Gönder