23 Eylül 2012 Pazar

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Deklarasyon

 


5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili hali hazırda TBMM Çevre Komisyonu’nda bekletilen iki adet kanun teklifi olmakla birlikte, 19 Mayıs 2012 tarihli basın haberlerinden (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20585153.asp) öğrendiğimiz üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayvanların korunmasına yönelik yasa tasarısı tamamlanarak Başbakanlığa gönderilmiştir.

İlgili komisyonlarda bekleyen tekliflerden 2 / 366 sayı numaralı olan yasa tasarısı ve haberlere konu olan son tasarı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ruhuna tamamen aykırı maddeler taşımaktadır ve aşağıdaki gerekçelerle kabul edilmesi mümkün değildir.

1-    Öldürmenin “uyutma” tanımlamasıyla yasaya girmesi ve meşrulaştırılması kabul edilemez. Hayvanları yaşatmak yerine ne şekilde öldüreceğinin tanımlandığı bir yasa kabul edilemez.
2-   İki sene hapis cezasıyla sınırlandırılması alınabilecek cezaların para cezasına döndürülebilecek olması cezaların ağırlaştırılmasının asıl amacı olan suçu engellemenin önüne geçecektir. Hayvanlara işkence cezasını sadece 750 TL’lik bir idarî para devlete ödeyerek devam edilen bir suç halini alacaktır. Hiçbir caydırıcılığı yoktur.
3-   Evlerde kaç hayvan bulundurulacağının izne tabii olması ve hayvan "sahiplerinin" eğitime tabii tutulması ucu açık bir tanımlamadır. İleride “hayvan korumacının hak” ihlaline kadar varabileceği ve belki de “bir hayvan sahibi olmakla” sınırlandırmaya kadar gidebileceği için bu tanımlama bu şekliyle tasarıda yer alamaz.
4-   Hayvanların ırklarına göre sınıflandırılıp "sahipleriyle" birlikte yaşam haklarının ellerinden alınması asla kabul edilemez. Dövüşçü ya da bahisçi "sahiplere" yönelik önlemler almak yerine ırkları cezalandırmak kabul edilemez ve merdiven altı üretime sebep olacaktır.
5-   Hayvanların imhasına olanak sağlayan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun yeni tasarıda da yer alması kabul edilemez.
6-   Deneylerdeki denetimlerin keyfiyete bağlanması kabul edilemeyeceği gibi hayvanları koruma kanunu gibi bir kanunun içinde hayvanların yaşam hakkını hiçe sayan deneylerin yer alması kabul edilemez.
7-   Mobil kısırlaştırmanın meşrulaştırılması hiçbir koşulda kabul edilemez. Olması gereken belediyelerin kendi veteriner hekim kadrolarını oluşturmasıdır. Hali hazırda mevcut yönetmeliklerdeki mobil kısırlaştırma maddesinin yasaya aykırı olduğuna ve iptaline yönelik İstanbul Veteriner Hekim Odası (IVHO) tarafından açılmış bir dava mevcutken mobil kısırlaştırmayı yasalaştırma çabası kabul edilemez.
8-   Amacın hayvanları korumak ve hakları gözetmek değil, hayvanları bertaraf etmek olduğunu kanıtlamaktadır.

Biz, aşağıda imzası bulunan STK’lar ve hayvan korumacılar, TBMM komisyonlarında bekletilen yasa tekliflerini ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen yasa tasarılarını bu nedenlerle desteklemediğimizi, ilgili tasarıların geri çekilmesini ve oluşturulacak komisyonlarda hayvan hakları konusunda çalışmalarıyla kendini ispat etmiş tüm STK’lardan görüş alınmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna ve ilgili makamlara duyururuz.

            Saygılarımızla,


İmza veren STK'lar:  
1.       Aliağa Sokak Hayvanlarını Koruyanlar Derneği (ASKOD)
2.       Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
3.       APG Animal Rights Almanya
4.       Büyükçekmece Sokak Hayvanlarını Koruma ve Sevenler Derneği(SOHAYKOSEV)
5.       Bodrum Hayvan Hakları Derneği
6.       Bontvoordieren, Hollanda
7.       Çandarlı Hayvan Koruma Derneği (ÇANHAYKODER)
8.       Çeşme Doğa ve Hayvanseverler ve Koruyanlar Derneği
9.       Devrimci Sosyalist İşçi Partisi(DSİP)
10.   Doğa ve Çevreyi Koruma, Yaşatma Derneği (DOĞÇEV)
11.   Dünya Yalnız Bizim Değil Platformu(DYBD)
12. Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği 
13.   Hayvanları Doğal Ortamda Yaşatma Derneği(HAYDOY)
14.   Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği (Hayvist)
15.   Hayvan Hakları Derneği, Turgutreis
16.   Hayvan Hakları için Veteriner Hekimler Derneği(HAYHAVEDER)
17.   Hayvan Hakları Savunucuları Dernegi(İzmir HAYSAV)
18.   Hayvanları Kurtarma Derneği
19.   Hayvan Severler Derneği (HaySev)
20.   İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği
21.   İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
22. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
23.   İzmir Veteriner Hekimler Odası
24.   Kaos Gl
25.   Muhtaç Hayvanlar Koruma Sevme ve Barındırma Derneği (KORUSEV)
26.   Manisa Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM)
27.   Meliha Yılmaz Doğal Hayatı Koruma, Geliştirme, Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı
28.   Pembe Hayat Lgbtt Dayanışma Derneği
29.   Sea Shepherd
30.   Stichting ATAR, Hollanda
31.   Stichting Dierennood, Hollanda
32.   Stichting Menodi, Hollanda
33.   Stop Huntingdon Animal Cruelty, UK
34.   Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (HAYKUR)
35.   Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Hatay
36.   Yaşam Hakkına Saygı Derneği (YHS)
37.   Yedikule Hayvan Dostları Derneği


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder