11 Kasım 2010 Perşembe

maçka'daki ağaçlar ile ilgili olarak esra tacettin'in başvurusuna belediye'nin cevabı ve raporlar

BAŞVURU TARİHİ : 11/11/2010 00:32:08
AD : ESRA
SOYAD : TACETTIN
BAŞVURU AÇIKLAMASI : Beşiktaş ve Şişli ilçe sınırları içinde yer alan Maçka, Eytam, Abdi İpekçi ve Taşkışla caddeleri üzerinde bulunan çınar ağaçları için

İstanbul ve Marmara Üniversiteleri ile İstanbul II.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından düzenlenen raporlar.

Sayın Esra TACETTIN, Bilgi edinme talebiniz, ilgili birimimiz Park Ve Bahçeler Müdürlüğü' ne iletildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü' nden tarafımıza gönderilen cevabi yazı aşağıdaki ve ekteki gibidir.


"İstanbul her geçen gün yeni yeşil alanlara, yeni sosyal donatı alanlarına kavuşmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak tüm çabamız daha yeşil , daha yaşanılır bir İstanbul içindir. Görevimiz sadece ağaç dikmek ya da park yapmak değil; yapılmış olanları da korumaktır. Ağaçların bilinçsizce kesilmesi veya budanması söz konusu değildir. Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi , Eytam Caddesi , Abdi İpekçi Caddesi ve Taşkışla Caddesi'nde bulunan bir kısım Çınar Ağaçlarında kurumalar olduğu, 2009 yılı yaz sezonunda tespit edilmiştir. Bu ağaçların kuruma sebeplerini araştırmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne başvurular yapılmıştır. Yaptlan bu başvurular üzerine İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri'nin hazırlamış olduğu raporun 7. maddesinde " Dördüncü , beşinci ve altıncı maddelerde açıklanan olumsuz ekolojik koşulların Çınarlarda direnci azaltabileceği ve buna bağlı olarak mikroskobik bazı canlıların tasallutuna neden olacağı düşünülmektedir. Bu konunun yapılacak araştırmalarla açıklığa kavuşturulması gerekir." Denilmektedir. Yine ayrıca aynı raporun 10.maddesinde " Kuruyan ağaçların yerine; yeterli kök yayılma alanı verilmesi koşuluyla aynı (madde 7'de belirtilen husus göz önüne alınarak) ya da benzer ağaçlar dikilebilir. Aksi durumda daha küçük toprak alanlarda yetişebilen çalı formundaki dekoratif ve değişik mevsimlerde çiçek açan süs bitkilerinin alana getirilmesi bir çözüm olarak düşünülebilir." İfadelerine yer verilmiştir. Orman Fakültesi Öğretim Üyelerinin gerek şifahi olarak arazideki tespitlerinde ve gerekse raporlarında yazılı olarak mikroskobik canlılara atıfta bulunmaları üzerine başvuru yapılan Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünce hazırlanan raporda kurumaya başlayan bu ağaçlarda Stain Canker olarak isimlendirilen Doku Bozuklaşması Hastalığı tespit edilmiştir. Aynı raporda hastalığın tespit edildiği Çınar Ağaçlarını kurtarma ümidinin kalmadığının da belirlenmesi üzerine hastalığın diðer Çınar ağaçlarına yayılma riskinin bulunması sebebiyle kurumaya başlamış ya da kurumuş hastalıklı Çınar Ağaçlarının ivedi olarak kesilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Çınarlarda Doku Bozuklaşması Hastalığına ilk defa dünyada 1935 yılında Kuzey Amerika'da rastlanılmıştır. Bu hastalığın İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'ya geldiği tahmin edilmektedir. Avrupa'da özellikle 1976 yılunda Fransa'da , 1972 yılında İtalya'da , 1980 yılında İsviçre'de 1994 yılında Belçika'da 1996 yılında ise Yunanistan'da görülmüştür. Asya'da ise Ermenistan ve İran'da bu hastalığa rastlanmıştır. Özellikle 2007 yılında İtalya'da görülen hastalık sonucunda çok miktarda Londra Çınarı zarar görmüş ve kurumuştur. Fransa'da ise çok kısa zamanda bu hastalık neticesinde 50.000 adet Batı Çınarı kurumuştur. İstanbul'da ise 2 yıldan beri söz konusu çınarlarda görülen bu hastalık tarafımızdan izlenmektedir. Hastalığın hazırlanan raporlarda da belirtildiği üzere yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul 2 numaralı Koruma Bölge Kurulu Kararıyla hastalıklı Çınarların kesilmesine yerlerine de nitelikli ağaçlar dikilmesine karar verilmiştir. Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda kesilen ağaçların yerlerine en kısa zamanda çoğunluğu 6-7 metre boylarında çevresi 30- 35 cm olan nitelikli Çınar yapraklı Akça Ağaç , Çitlembik ve Meşe türünden ağaçlar dikilecektir."

Bilgilerinize sunulur.

BMS173 : MERVE KÜÇÜKYAZICI_Hiç yorum yok:

Yorum Gönder